• български
  • English

Надзор

Надзор

Agrikol Group предоставя и услуги за супервизия – супервайзер, който да наблюдава работата и напредъка на вашия проект.
Добрият надзор влияе върху организационните резултати и цялостната работна среда.

Надзорът може да се извършва на всяка фаза от изграждането на оранжерията – от земните работи и основите до довършителните работи. Нашият високо опитен персонал може ефективно да контролира и наблюдава всеки аспект от вашата строителна работа.