• български
 • English

Проект до ключ без доставка на материали

Проект до ключ без доставка на материали

„До ключ“ се отнася за цялостен проект, който не включва доставка на материали. Тази услуга включва следното:

 • Подравняване и маркиране на почвата
 • Фундамент
 • Подготовка и монтаж на конструкцията
 • Обшивка
 • Отоплителна система
 • Напоителна система
 • Изкуствено осветление
 • Електрически инсталации
 • Параван
 • Дренажна система
 • Буферни резервоари
 • CO2 система